Kwaliteit

Bij De Verloskundigen praktijk van Groningen is het leveren van kwaliteit de gewoonste zaak van de wereld. Wij kijken regelmatig terug om vervolgens onze dienstverlening voor u te kunnen verbeteren.

Kwaliteitsregister KNOV

De verloskundigen van deze praktijk staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor verloskundigen van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen).

Bij- en nascholing vakgebied verloskunde

Zowel de verloskundigen als onze pratkijkverpleegkundigen volgen regelmatig bij- en nascholingen binnen hun vakgebied.

Periodieke kwaliteitsmeting via cliëntenenquête

Wij vinden het belangrijk om onze zorg periodiek te evalueren. Hierdoor krijgen we goed inzicht in onze verloskundige kwaliteiten en aanverwante competenties. Aan de hand van richtlijnen van onze beroepsgroep en ook aan de hand van de mening van onze cliënten krijgen we een compleet beeld waar we staan. Daarom houden we steekproefsgewijs enige malen per jaar een klanttevredenheidsonderzoek in de vorm van een cliëntenenquête. Op het formulier kan je aangeven hoe je onze zorg tijdens jouw zwangerschap, bevalling en kraamtijd hebt ervaren.

Structureel multidisciplinair overleg

Om de kwaliteit van onze zorgverlening te waarborgen werken wij samen en hebben wij structureel overleg met andere disciplines die betrokken zijn bij de verloskundige zorg.

Studieprogramma’s en onderzoeken

Binnen de verloskunde en gynaecologie worden regelmatig kwaliteitsmanagement- en  studieprogramma’s opgestart. Regelmatig participeren wij  in dergelijke studieprogramma’s en wetenschappelijk onderzoek binnen ons vakgebied de verloskunde.

Contact