Werk

Je doet er verstandig aan om te controleren of je werkplek risico’s voor de vruchtbaarheid of zwangerschap oplevert. Denk je dat je werkplek risico’s met zich meebrengt, vraag dan bij voorkeur advies vóór je zwanger bent bij de bedrijfsarts of arbodienst. Op de website het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vind je informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezond-en-veilig-werken

Contact