Medical indication

Een bezoek aan de verloskundige is meestal geruststellend. Je hoort het hartje en krijgt te horen dat alles goed is. Soms loopt het anders en is meer onderzoek of zorg nodig dan een verloskundige kan bieden. Zowel in de zwangerschap als tijdens de bevalling kan er een reden ontstaan waarvoor verwijzing naar de gynaecoloog noodzakelijk is. Er is dan sprake van een medische indicatie. We zullen je altijd uitleg geven zodat de reden duidelijk voor je is.
Als de gynaecoloog de bevalling verder begeleidt, zullen wij ons meestal terugtrekken. Tenminste, als de bevalling nog niet zo ver gevorderd is dat je al aan het persen bent. Is dit wel het geval dan zullen we altijd proberen om bij je te blijven ter ondersteuning.

Voor meer informatie omtrent zorg door de gynaecoloog:
www.nvog.nl

www.martiniziekenhuis.nl

Contact