Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de Verloskundigen praktijk van Groningen met constante zorg en aandacht samengesteld.  De Verloskundigen praktijk van Groningen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Contact