In 2019 hebben we weer een contract met alle zorgverzekeraars!

Nog altijd wordt 100% van de verloskundige zorg uitbetaald door alle verzekeraars (in tegenstelling tot wat soms gezegd wordt). Voor verloskundige zorg wordt het eigen risico niet aangesproken.

Contact